Kåringar i Barlia Fotballklubb

Årets Sjampis - Årets Spelar  /  Årets Kaktus - Årets SkjerpingsÅrets Sjampis - Årets Spelar 2023: Robin Eriksen

 
Årets Kaktus - Årets Skjerpings 2022: Hans M. Homlong og Brynjulf Frøysa
 

Poenggivning 2022

Nr.

Namn

Poeng

1

 Robin Eriksen

76

  

 Årets gjennomsnittsvekt

År

 

Kilo

2012

 Gjennomsnittsvekt 9 spelarar

91,84

2013

 Gjennomsnittsvekt 8 spelarar

91,63

2014

 Gjennomsnittsvekt 10 spelarar

91,38

2015

 Gjennomsnittsvekt 12 spelarar

91,58

2016

 Gjennomsnittsvekt 12 spelarar

90,78

Årets spelar

År

 

2012

 Alexander Græsdal

2013

 Kristian H. Klemetzen

2014

 Alexander Græsdal

2015

 Odd Sveinung Hareide

2016

 Joakim Sørå

2017

 Ole Magnus Melchior

2018

 Odd Sveinung Hareide

2019

 Martin Mjelde Tysse

2020

 Rune Gravdal

2021

 Ingen kamper pga korona

2022

 Vegard Tefre Skage

2023

 Robin Eriksen

Årets kaktus

År

 

2012

 Bjørnar Nupen

2013

 Joakim Relling

2014

 Joakim Relling

2015

 Bjørnar Nupen

2016

 Kristian H. Klemetzen

2017

 Brynjulf Frøysa, Joakim Relling og Nicolai Græsdal

2018

 Brynjulf Frøysa

2019

 Jarle Øvsthus

2020

 Bjørnar Nupen, Espen Hove, Joakim Relling, Odd S. Hareide og Ole M. Melchior

2021

 Ingen kamper pga korona

2022

 Martin M. Tysse, Kato Vangen, Joakim Sørå, Hans M. Homlong, Bjørnar Nupen, Espen Hove, Joakim Relling, Odd S. Hareide og Ole M. Melchior

2023

 Hans M. Homlong og Brynjulf Frøysa

 

 

Årets Sjampis - Årets Spelar  /  Årets Kaktus - Årets SkjerpingsÅrets Sjampis - Årets Spelar 2022: Vegard T. Skage

 
Årets Kaktus - Årets Skjerpings 2022: Martin M. Tysse, Kato Vangen, Joakim Sørå, Hans M. Homlong, Bjørnar Nupen, Espen Hove, Joakim Relling, Odd S. Hareide og Ole M. Melchior
 

Poenggivning 2022

Nr.

Namn

Poeng

1

 Vegard Tefre Skage

40

2

 Brynjulf Frøysa

33

3

 Lars Morten

30

4

 Robin Eriksen

25

5

 Thor Olav Drege

18

6

 Jarle Øvsthus

13

7

 Torgeir S. Hoff

12

8

 Martin Mjelde Tysse

0

8

 Kato Vangen

0

8

 Joakim Sørå

0

8

 Hans Martin Homlong

0

8

 Bjørnar Nupen

0

8

 Espen Hove

0

8

 Joakim Relling

0

8

 Odd Sveinung Hareide

0

8

 Ole Magnus Melchior

0

  

 

Årets Sjampis - Årets Spelar  /  Årets Kaktus - Årets SkjerpingsÅrets Sjampis - Årets Spelar 2020: Rune Gravdal

 
Årets Kaktus - Årets Skjerpings 2020: Bjørnar Nupen, Espen Hove, Joakim Relling, Odd S. Hareide og Ole M. Melchior
 

Poenggivning 2020

Nr.

Namn

Poeng

1

 Rune Gravdal

80

2

 Robin Eriksen

75

3

 Martin Mjelde Tysse

70

4

 Kato Vangen

56

5

 Joakim Sørå

47

6

 Hans Martin Homlong

43

7

 Jarle Øvsthus

42

8

 Torgeir S. Hoff

28

9

 Brynjulf Frøysa

23

10

 Thor Olav Drege

20

11

 John Erik

11

12

 Bjørnar Nupen

0

12

 Espen Hove

0

12

 Joakim Relling

0

12

 Odd Sveinung Hareide

0

12

 Ole Magnus Melchior

0

  

 
 

Årets Sjampis - Årets Spelar  /  Årets Kaktus - Årets SkjerpingsÅrets Sjampis - Årets Spelar 2019: Martin Mjelde Tysse

 
Årets Kaktus - Årets Skjerpings 2019: Jarle Øvsthus
 

Poenggivning 2019

Nr.

Namn

Poeng

1

 Martin Mjelde Tysse

86

2

 Joakim Sørå

70

3

 Torgeir S. Hoff

67

4

 Bjørnar Nupen

52

5

 Espen Hove

47

6

 Jarle Kraamer

40

7

 Odd Sveinung Hareide

38

8

 Thor Olav Drege

35

9

 Knut Mindrebø

34

10

 Hans Martin Homlong

33

11

 Brynjulf Frøysa

30

11

 Ole Magnus Melchior

30

13

 Keeper Eriksen

29

14

 Robin Eriksen

26

15

 Jan Sverre Hansen

25

16

 Kato Vangen

21

17

 Joakim Relling

20

18

 Jarle Øvsthus

16

  

 
 

Årets Sjampis - Årets Spelar  /  Årets Kaktus - Årets SkjerpingsÅrets Sjampis - Årets Spelar 2018: Odd Sveinung Hareide

 
Årets Kaktus - Årets Skjerpings 2018: Brynjulf Frøysa
 

Poenggivning 2018

Nr.

Namn

Poeng

1

 Odd Sveinung Hareide

44

2

 Kato Vangen

38

3

 Ole Magnus Melchior

34

4

 Rune Gravdal

33

5

 Robin Eriksen

25

5

 Joakim Sørå

25

7

 Thor Olav Drege

15

7

 Espen Hove

15

9

 Hans Martin Homlong

12

10

 Torgeir S. Hoff

8

11

 Bjørnar Nupen

5

12

 Joakim Relling

1

13

 Brynjulf Frøysa

0

  

 

Årets Sjampis - Årets Spelar  /  Årets Kaktus - Årets SkjerpingsÅrets Sjampis - Årets Spelar 2017: Ole Magnus Melchior

 
Årets Kaktus - Årets Skjerpings 2017:
Brynjulf Frøysa, Joakim Relling og Nicolai Græsdal
 

Poenggivning 2017

Nr.

Namn

Poeng

1

 Ole Magnus Melchior

25

2

 Joakim Sørå

24

3

 Hans Martin Homlong

22

4

 Robin Eriksen

19

5

 Kato Vangen

14

6

 Espen Hove

7

7

 Torgeir Sæten Hoff

4

7

 Bjørnar Nupen

4

9

 Odd Sveinung Hareide

1

10

 B. Frøysa, J. Relling og N. Græsdal

0

  

 

Årets Sjampis - Årets Spelar  /  Årets Kaktus - Årets SkjerpingsÅrets Sjampis - Årets Spelar 2016: Joakim Sørå

 
Årets Kaktus - Årets Skjerpings 2016: Kristian H. Klemetzen
 

Poenggivning 2016

Nr.

Namn

Poeng

1

 Joakim Sørå

25

2

 Odd Sveinung Hareide

24

3

 Nicolai Græsdal

20

4

 Hans Martin Homlong

19

5

 Espen Hove

13

6

 Torgeir Sæten Hoff

10

7

 Alexander Græsdal

6

8

 Brynjulf Frøysa

5

9

 Joakim Relling

4

9

 Bjørnar Nupen

4

9

 Kåre Martin Ringset

4

12

 Torjus Aaland

1

13

 Kristian H. Klemetzen

0

  

 

Årets Sjampis - Årets Spelar  /  Årets Kaktus - Årets SkjerpingsÅrets Sjampis - Årets Spelar 2015: Odd Sveinung Hareide

 
Årets Kaktus - Årets Skjerpings 2015: Bjørnar Nupen    
 

Poenggivning 2015

Nr.

Namn

Poeng

1

 Odd Sveinung Hareide

29

2

 Hans Martin Homlong

24

3

 Torjus Aaland

21

4

 Joakim Sørå

19

               Resten av tala forsvann.

  

 

Årets Sjampis - Årets Spelar  /  Årets Kaktus - Årets SkjerpingsÅrets Sjampis - Årets Spelar 2014: Alexander Græsdal

 
Årets Kaktus - Årets Skjerpings 2014: Joakim Relling          
 

Poenggivning 2014

Nr.

Namn

Poeng

1

 Alexander Græsdal

31

2

 Hans Martin Homlong

30

3

 Joakim Sørå

18

4

 Torgeir Sæten Hoff

15

5

 Odd Sveinung Hareide

13

5

 Kristian H. Klemetzen

13

7

 Torjus Aaland

10

8

 Brynjulf Frøysa

9

9

 Bjørnar Nupen

6

10

 Joakim Relling

5

  

 Årets Sjampis - Årets Spelar 2013: Kristian H. Klemetzen

 
Årets Kaktus - Årets Skjerpings 2013: Joakim Relling          
 

Poenggivning 2013

Nr.

Namn

Poeng

1

 Kristian H. Klemetzen

35

2

 Torjus Aaland

22

2

 Hans Martin Homlong

22

4

 Nicolai Græsdal

16

5

 Joakim Sørå

13

7

 Alexander Græsdal

8

7

 Bjørnar Nupen

8

8

 Torgeir Sæten Hoff

7

9

 Joakim Relling

4

 

  Årets Sjampis - Årets Spelar 2012: Alexander Græsdal

 
Årets Kaktus - Årets Skjerpings 2012: Bjørnar Nupen           
 

Poenggivning 2012

Nr.

Namn

Poeng

1

 Alexander Græsdal

26

2

 Joakim Sørå

20

3

 Hans Martin Homlong

18

3

 Odd Sveinung Hareide

18

5

 Stian Ljøen Melchior

16

6

 Joakim Relling

15

7

 Ola Riise Bjørnebye

13

8

 Brynjulf Frøysa

10

8

 Espen Hove

10

10

 Torgeir Sæten Hoff

3

11

 Bjørnar Nupen

2