Administrasjonen i Barlia Fotballklubb

Administrerande direktør

Pål Sindre Frøysa
Åndeleg rettleiar

Martin Jelle Sylte 

Fysikalsk ansvarlig

Torgeir Sæten Hoff

     
                                       
    Ass. materialforvalterassistent                     Ass. materialforvalterassistentlærling

Nils Einar Ringstad                                              Claus Arve Rødseth

     
                                       
Logistikkansvarleg                                               Webansvarleg    

Rune Lillestøl                                                       Joakim Sørå